Asociácia výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd na Slovensku /AVNM/ je neziskovým záujmovým združením, ktoré vzniklo v roku 1995, aby spolupracovalo pri obhajovaní spoločných záujmov a rozvoji nealkoholického priemyslu na Slovensku. Zastupuje popredných slovenských a zahraničných výrobcov  nealkoholických nápojov, prírodných minerálnych  a pramenitých vôd, ovocných štiav a nektárov.

Naším cieľom je spolupôsobiť pri vytváraní legislatívneho prostredia, priaznivého pre podnikateľské a investičné aktivity v nealko priemysle a v potravinárstve a podporovať rozvíjanie pitného režimu ako dôležitého faktora zdravia obyvateľstva.

Hlavným predmetom činnosti AVNM je zastupovať záujmy členov predovšetkým v oblasti legislatívy, vo vzťahu k orgánom štátnej správy, ako aj vo vzťahu k neštátnym inštitúciám a k verejnosti.

AVNM je aktívnym členom Únie európskych asociácií výrobcov nealkoholických nápojov (UNESDA) a rovnako intenzívne spolupracuje s Európskou federáciou balených vôd (EFBW). Obe združenia, sú významnými zástupcami európskych výrobcov nealkoholických nápojov a balených vôd, ktorí pôsobia v rámci EÚ 28 a sú výraznou oporou a prínosom pre tvorcov legislatívy v Bruseli už vyše 50 rokov. Ich hlavným cieľom je v prvom rade spolupôsobiť pri vytváraní legislatívneho prostredia, priaznivého pre podnikateľské a investičné aktivity v nealko priemysle,  podporovať rast, rozvoj a uznanie kvality a hodnoty nealkoholických nápojov a minerálnych vôd.

Štatutárnym orgánom AVNM je predstavenstvo, ktoré aktuálne pozostáva z 10 členov, vrátane predsedu predstavenstva, 2 podpredsedov a výkonného riaditeľa, ktorý je členom z titulu svojej funkcie a nemá hlasovacie právo.

Podiel členov AVNM na trhu nealkoholických nápojov predstavuje 52% v objeme a takmer 60% v hodnote predaja. Na trhu minerálnych vôd naši členovia pokrývajú 64% všetkých predaných vôd, vrátane privátnych značiek. Takmer 80% spoločností tvoria malé a stredné podniky s dlhou tradíciou v regióne a spoločne vytvárajú pracovné miesta pre viac ako 1300 ľudí.

Predseda predstavenstva:

Marian PAVELKA

Členovia predstavenstva:

Milan PAŠMÍK, podpredseda predstavenstva

Andrej HRONSKÝ, podpredseda predstavenstva

Milan CIBEREJ

Erik KAŠŠOVIC

Jaroslava MUSILOVÁ

Ľuboš REK

Ján ŠAULIČ

Ján ŠPES

Výkonná riaditeľka:

Lucia MORVAI

Pracovné skupiny:

Práca v AVNM je rozdelená do dvoch odborných a poradných orgánov predstavenstva:

1. Výbor pre legislatívu a životné prostredie

2. Výbor pre kvalitu

Pracovné skupiny sú zodpovedné za kreovanie pozícií AVNM k problematike súvisiacej s predmetom ich činnosti.